TILBUD

Ønsker du å mestre stress på en bedre måte? Mangler du energi og overskudd?


Drop-in

Mindfulness 90 minutter (Torunn)


Jeg tilbyr også mindfulness kurs for bedrifter (90 minutter, 3-6 ganger).


MÅLGRUPPE

Tilbudene våre passer for deg som ønsker å lære øvelser for ro og tilstedeværelse. 

Øvelsene er forskningsbasert og er helsefremmende med tanke på å forebygge og mestre stress og stressrelaterte plager.

Du lærer hvordan du kan øve opp evnen til:

  • Økt tilstedeværelse i hverdagen ved å kontakte "pusteankeret" og gjøre enkle pusteøvelser
  • Å kjenne ro i kropp og sinn
  • Å ta hensyn til egen kropp ved å praktisere øvelser for bevegelse og lett tøyning/strekk av muskler

MÅL

Få kjennskap til hva Mindfulness er. Lære enkle, praktiske øvelser som kan nyttes i hverdagen.

Øvelsene er ment for å styrke din evne til oppmerksomt nærvær i øyeblikket og å bedre din evne til å bruke pust og bevegelse som verktøy for å roe sinnet og kroppslige spenninger. Du lærer å bli kjent med kroppen og kroppslige fornemmelser. Å lære å lytte til kroppen er helsefremmende og stressreduserende i seg selv!  

Ved praktisering av Mindfulness og Medisinsk Yoga 
kan du selv gjøre en innsats for å styrke
din mentale og fysiske helse.

VEILEDEREN - OM MEG

Jeg har flere års erfaring med tverrfaglig rehabilitering rettet mot muskel- og skjelettplager og generelle stressrelaterte plager.

Torunn Danielsen 

Fysioterapeut. Videreutdanning i Mindfulness ved VID Haraldsplass, Instruktørutdanning i Oppmerksomt nærvær med kursleder dr.med Andries Kroese (SCAT,) Grunnleggende ernæring og Mastergrad i Folkehelsevitenskap. Torunn har fordypet seg i temaet stressmestring. 

Tittel på hennes masteroppgave (2014): 

"Opplevelse av stressmestring ved bruk av oppmerksomt nærvær. En kvalitativ studie av arbeidstakere som praktiserer oppmerksomt nærvær etter programmet Mindfulness-Basert-Stressreduksjon"
HVA ER MINDFULNESS?

Mindfulness er forskningsbasert metode som brukes i behandling og egentrening for stressmestring og økt livskvalitet.
Les mer om Mindfulness

ERFARINGER FRA DELTAKERE

"Man ble godt ivaretatt. Det er tydelig at kursveilederen kan”faget”. Stemningen i rommet sammen med de andre deltakerne var avslappet og god. Trivelig rom."

"Mye tankevekkende - trenger virkelig å lære mer om å fokusere. Stort behov!  Fint med den ikke-dømmende holdningen… Herlig! "

"Kurslederen var tydeligei formidlingen og det var lett å følge instruksjonene. Opplevde mindre uro under øvelsene. Dette er noe jeg ønsker å fortsette med!"
Ta gjerne kontakt!

Kontaktinformasjon:
E-post: postmaster@pustioyeblikket.no